Një “makinë kohe” që lëviz grimca të vogla në të kaluarën është krijuar në Rusi, deklarojnë shkencëtarët.Thuhet se mund të lëvizë objektet më të vogla se atomi në drejtimin e kundërt të shigjetës së kohës. Eksperimentet  përfshinë elektrone, grimca të ngarkuara negativisht që përbëjnë një atom.

Ata e treguan nëpërmjet topave të bilardos, të cilët i krahasojnë me elektronet. Topat duket se ishin në gjendje të ri-vendoseshin në formimin e tyre fillestar.