Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), organizoi sot tryezën e dytë të diskutimit mbi ndryshimet e propozuara në ligjin nr. 97/2013 ”Për mediet audiovizive në Republikën e Shqipërisë”.

Ky projektligj synon krijimin e një kornize ligjore për rregullimin e përmbajtjes së informacionit që ofrohet online nga ofruesit e shërbimeve të publikimeve elektronike, me qëllim garantimin e së drejtës së informimit, të drejtës së përgjigjes si dhe mbrojtjen e dinjitetit dhe të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.

Duke qenë se mediet online po zënë vend gjithnjë edhe më shumë në hapësirën mediatike shqiptare është parë e udhës që veprimtaria e tyre të rregullohet edhe nga ana ligjore.

Në këtë takim pune që pati në qendër të diskutimeve edhe piraterinë online dhe mbrojtjen e të drejtave të transmetimet kishte përfaqësues nga AMA, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Drejtoria e Hetimit të Krimeve Financiare, Drejtoria e Hetimit të Krimeve Kompjuterike në Departamentin e Policisë Kriminale të Policisë së Shtetit si dhe përfaqësues të platformave televizive Tring dhe Digitalb.

Duke qenë se subjektet audio deri tani kanë qenë të rregulluara problemet që u shtruan prej tyre ishin për rregullimin e shfaqjes së përmbajtjeve audiovizive në adresa pirate online sidomos për programet me të drejta ekskluzive.

Në takim u kërkua që në ligj të parashikohen qartë procedurat e ndalimit të këtyre akteve dhe drafti të plotësohej me komentet e tyre që problemet të zgjidheshin sa më shpejt. Të gjithë palët e ftuara në takim u treguan shumë bashkëpunuese dhe komentet e tyre mbi projektligjin do t’i dërgojnë brenda datës 7 janar 2019.

Konsultimet për këtë projektligj do të vazhdojnë edhe ditët në vijim, me grupe me të gjera interesi.

Lër një koment

Please enter your comment!
Please enter your name here