INSTAT bën të ditur se, në muajin nëntor 2018, mallrat e importuara të transportura me rrugë detare zunë 46,3%, me rrugë tokësore 44,9% dhe me rrugë ajrore 2,9%.

Sipas INSTAT, gjatë këtij muaji mallrat e importuara me hekurudhë, janë ulur me 61,2% krahasuar me muajin nëntor 2017.

Transporti me rrugë detare dominoi edhe për periudhën 11-mujore. Mallrat e importuara nga janar deri nëntor 2018, me rrugë detare zunë 51,0%, me rrugë tokësore 43,7 % dhe me përmes rrugës ajrore 2,8 %.

Mallrat e importuara me hekurudhë, edhe në njëmbëdhjetëmujorin 2018, janë ulur me 24,2 % dhe zënë 7,2% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës.