Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko prezantoi sot në Komisionin e Ekonomisë raportin re vitit 2018-të të institucionit që ai drejton. Sejko tha se viti 2018-të ishte një vit progresi për ekonominë dhe financat shqiptare.

“Aktiviteti ekonomik dhe punësimi vijuan të zgjerohen, pagat dhe presionet e brendshme inflacioniste erdhën në rritje, treguesit kryesor të shëndetit të sektorit bankar shënuan përmirësim dhe një sërë indikatorësh të balancave të brendshme dhe të jashtme ekonomike erdhën drejt forcimit. Kjo dinamikë zhvillimesh pasqyron, në masë jo të vogël dhe efektin e politikave, masave dhe instrumenteve të adoptuara nga ne”,- tha Sejko. Ai vijoi më tej t’i përmendte konkretisht masat e marra, duke veçuar një politikë monetare stimuluese.