Pak minuta më parë në redaksinë e Shqipëria Ime ka mbërritur një mesazh denoncues ku bëhet fjalë për një grua e cila mund të jetë e rre zikshme për femrat, sidomos për të moshat e mi tura.

Personi për të cilin bëhet fjalë, sipas të dhënave është një grua shqiptare me fëmijë e cila jeton në Zvicër dhe iu ofron vajzave shqiptare nëpërmjet rrjeteve sociale punë në kab are dhe fa vore se ksuale.

Ky është një rast tepër shqetësues, pasi rrjetet sociale përdoren masivist në mënyrë të pakontrolluar nga mosha të mi tura të cilat mund të mashtrohen lehtë dhe të largohen nga shtëpia me idenë se mund t’ju ofrohet një jetë më e mirë dhe mund të marrin shumë para.

Kjo është një thirrje e madhe dhe për prindërit, të cilët duhet të kenë kujdes dhe t’i kenë më në kontroll fëmijët e tyre, pasi të tilla fenomene janë vërtet të rr ezikshme.

Për t’u njohur më mirë me situatën, personi që na shkruajti dërgoi në redaksinë tonë dhe mesazhet që kishin shkëmbyer si më poshtë:

Burimi: Shqipëria Ime