Këto foto të rralla, tregojnë zbarkimin e italianëve në Shqipëri, gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Zbarkimi ka qenë “miqësor” dhe madje italianët sapo kanë shkelur në Shqipëri, kanë deklaruar se do të punojnë për rimëkëmbjen e indipendencës së Shqipëriëe nën mbrojtjen e Mbretërisë së Italisë. Gjë që natyrisht, nuk ishte e vërtetë.