Në Instagram, Ottomanarchive, një profil që ndan me ndjekësit foto historike të ish-Perandorisë Osmane shpërndau këtë foto. Në të dallohen ushtarët turq që bëjnë paradë në qytetin e Shkodrës në vitet 1900.

Shkodra qëndron nën udhëheqjen osmane afërsisht 446 vjet deri në luftërat e Ballkanit dhe shkëputet më 13 prill 1913.

Në arkivin osman gjenden 27000 dokumente dhe regjistra lidhur me Shkodrën. Regjistri më i vjetër daton i vitit 1486 dhe përfshin në detaje të dhëna të gjendjes civile, të dhëna individuale, të pronësive, çifligjeve dhe kujdestarive të Shkodrës, Pejës dhe Podgoricës.