Foshnjat po diagnostifikohen gabimisht me alergji të qumështit për shkak të ndikimit të industrisë së formulës së foshnjave, thonë mjekët. Një hetim nga British Medical Jounal thonë se “diagnostifikimi” i alergjisë së proteinave të qumështit është shpjegimi i vetëm për rritjen, duke paralajmëruar se numri i foshnjave që vuajnë nga alergjitë ndoshta nuk mund të jetë kaq i lartë.

Ata pretendojnë se industria e formulës së foshnjës ka një ndikim të madh në mënyrë se si është trajtuar kjo çështje. Edhe udhëzimet që përcaktojnë se si alergjia e qumështit diagnostikohet, u financua nga industria e formulës, thonë ekspertët.