Prej gati 1 muaji një grup botanistësh shqiptarë dhe italianë në bashkëpunim me AdZM Vlorë dhe me mbështetjen e projektit Natural, po studjojnë florën e kompleksit natyror Karaburun -Llogora-Mali i Çikës.

Në qendër të studimit janë speciet e veçanta, sidomos ato endemike dhe subendemike. Gjithashtu, po bëhet një studim i plotë për bimësinë barishtore (lulet).

Ata kanë udhëtuar nga Italia dhe Franca për t’u njohur nga afër me pasuritë natyrorë të Shqipërisë, kryesisht të Karaburunit, Llogarasë e malit të Çikës.

Bashkë me botanistët shqiptarë, botanistët e huaj po identifikojnë si zona potenciale dhe me interes ndërkombëtar, për t’i bërë pjesë të rrjetit Natyra 2000.

“Qëllimi është ruajtja dhe identifikimi i këtyre resurseve që ofron kjo zonë”, shprehet Nexhip Hysolakoj, agjencia rajonale e zonave të mbrojtura Vlorë.

Natyra 2000 është një projekt i Bashkimit Europian, që përfshin mbrojtjen e hapësirave tokësore dhe ujore, me specie dhe habitate më të vyera dhe të rrezikuara.

Botanistët e huaj, të mrekulluar pas pasurive natyrore që ofron vendi ynë, kanë nisur kërkimet shkencore jo vetëm të bimësisë së rrallë, por edhe për speciet në zhdukje të kësaj zone.