Banka e Shqipërisë bën të ditur se, portofoli i kredisë për biznese dominohet nga kredia në valutë.Kredia në valutë, (kryesisht euro dhe dollarë), zuri peshën kryesore në kredinë për biznese, me rreth 61,7% në fund të tremujorit të tretë të vitit 2018.

Ndërsa pesha e kredisë për biznese në lekë ndaj kredisë në total për biznese rezultonnë rreth 38,3% në fund të tremujorit të tretë.Sipas BSH-së, orientimi i kërkesës së bizneseve për kredi në monedhë të huaj lidhet me natyrën dhe llojin e aktivitetit të biznesit.