Restaurimi i kishës së Shën Nikollës në lagjen Kala Berat është drejt përfundimit. Specialistët e DRKK Berat po bëjnë punimet e fundit për restaurimin e çatisë së kishës së Shën Nikollës.

Ndërhyrjet restauruese fillimisht konsistuan në zëvendësimin e trarëve si dhe elementeve të tjerë të strukturës së çatisë. Më pas u vazhdua me petavrimin me dërrase pishe dhe u bë hidroizolimi me letër katrama. Faza e fundit që është dhe drejt përfundimit është qeramosja e çatisë me tjegulla vendi.